خانه بلاگ خدمات حفاظت کاتدی ارائه خدمات آزمایشگاهی حفاظت کاتدی
ارائه خدمات آزمایشگاهی حفاظت کاتدی

تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی موجود شرکت در حوزه حفاظت کاتدی برای آزمون­ های میدانی:

جهت طراحی سیستم حفاظت کاتدی، رفع عیب از سیستم­های موجود و یا ارتقای یک سیستم حفاظت کاتدی، لازم است که یک سری آزمون بصورت عملی و میدانی انجام شود. شرکت همگام صنعت صدر سپاهان با در اختیار داشتن آزمایشگاه تخصصی خدمات زیر را در راستای آزمون­های میدانی مربوط به سیستم حفاظت انجام می­ دهد:

  • دستگاه تست مقاومت الکتریکی خاک در محل برای طراحی حفاظت کاتدی
  • دستگاه تست مقاومت الکتریکی خاک در آزمایشگاه
  • دستگاه PH متر برای خاک
  • عیب یابی و حصول اطمینان از عملکرد کیتهای عایقی و اتصالات عایقی جوشی
  • اندازه گیری چگالی جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتدی
  • اندازه گیری مقاومت الکتریکی پوشش خطوط لوله مدفون
  • دستگاه اندازه­ گیری دانسیته کک و خاک
  • تستر ترانس حافظت کاتدی